werkwijze


Voordat de begeleiding start wordt er aan de hand van toetsresultaten een handelingsplan samengesteld. De uitvoering van het handelingsplan vindt plaats op een vast tijdstip in de week gedurende 45 minuten in of buiten schooltijd.

Na 8 – 10 weken vindt een evaluatie plaats waarna besloten wordt of de begeleiding al dan niet zal worden voortgezet, afhankelijk van de vorderingen van de leerling.

Het materiaal dat tijdens de begeleiding wordt gebruikt is toegepast op de methodes waar de basisscholen mee werken.