Home

Welkom
bij Leren en Begeleiden.

        
Remedial Teaching heeft als doel het behandelen van leerachterstanden en leerproblemen b.v. als gevolg van dyslexie of dyscalculie. Aan de hand van afgenomen testen, in samenwerking met de leerkracht van de basisschool, wordt een werkvorm samengesteld, specifiek aangepast aan de individuele leerling. Er worden passende, nieuwe strategie├źn aangeleerd om met de aangeboden lesstof om te gaan.

lees verder...

Doelstelling 


Belangrijke doelstelling van de Remedial Teaching is het verhogen van het zelfvertrouwen en competentiegevoel van de individuele leerling.

lees verder...

werkwijze
 


Voordat de begeleiding start wordt er aan de hand van toetsresultaten een handelingsplan samengesteld. De uitvoering van het handelingsplan vindt plaats op een vast tijdstip in de week gedurende 45 minuten in of buiten schooltijd.

lees verder...

RT+

Onder Remedial Teaching valt ook de begeleiding van hoog- en meerbegaafde kinderen.

Voor deze kinderen is het R.T.+ programma. Ook voor deze leerlingen is het van het grootste belang dat zij door extra leerstof op hun niveau tot prestatie worden uitgedaagd.

lees verder...

nieuws

contact

Leren en Begeleiden is gevestigd in Uithoorn.

Voor meer informatie over Leren en Begeleiden kunt u contact opnemen:

Telefoon: 0297 564748 of

per e-mail: info@lerenenbegeleiden.nl


lees verder...